top of page

תקנון

סטודיו TamarRoom לפילאטיס מכשירים בראשון לציון

Privacy Policy. Click to Edit Me.

תיאום שיעורי פילאטיס מכשירים

תיאום שיעורי הפילאטיס יעשה מול הקבלה באופן ישיר או טלפונית. מומלץ לתאם שיעורי פילאטיס מראש לימים ולשעות קבועות על מנת להבטיח זמינות ורצף אימון אשר יבטיח השגת תוצאות.

 

הגעה לשיעורי פילאטיס מכשירים

יש להגיע לשיעורים מספר דקות לפני תחילתם. על מנת שלא להפריע לשאר המתאמנים בשיעור אנו לא מאפשרים כניסה מאחרים לשיעורי הפילאטיס החל מ 10 דקות ממועד תחילת השיעור.

 

משך זמן שיעורי פילאטיס מכשירים

משך כל שיעור הינו 55 דקות.

 

ביטול שיעור פילאטיס

ניתן לבטל שיעור פילאטיס שהוזמן באמצעות הטלפון בלבד ועד 24 שעות לפני מועד השיעור.

אי הודעה בטלפון או הודעה בהתראה קצרה מ 24 שעות לפני השיעור תגרור חיוב מלא בגין שיעור הפילאטיס שבוטל.

 

לבוש מתאים לשיעור פילאטיס מכשירים

אנו ממליצים להגיע בבגדי התעמלות נוחים ולהתאמן ללא נעליים.

 

תשלום

התשלום עבור שיעורי הפילאטיס יתבצע מראש באמצעות רכישת כרטיסייה.

 

אמצעי תשלום

אנו מקבלים שיקים, מזומן וכרטיס אשראי.

 

הפסקת מנוי

לקוח אשר רכש כרטיסייה ויהיה מעוניין להפסיק להתאמן מכל סיבה שהיא לפני גמר הכרטיסייה וכל עוד היא בתוקף, יהיה זכאי לקבל החזר כספי עבור השיעורים שלא נוצלו. מחיר השיעורים שנוצלו יחושב לפי מחיר של שיעור בודד, בהתאם למחירון.

 

כרטיסיית שיעורי פילאטיס

תוקף הכרטיסייה הינו בהתאם לגודלה ע"פ הפירוט במחירון.

ניתן להעביר את הכרטיסייה בין בני משפחה.

 

הקפאת מנוי

ניתן להקפיא מנוי לתקופה של עד שלושה חודשים.

 

אישור רפואי

על כל מתאמן לחתום על הצהרת בריאות ועל הסכמתו לתקנון זה.

באם קיימת בעיה רפואית כלשהיא או שהינך אחרי לידה, יש להמציא אישור רפואי. מתאים.

 

הצוות המקצועי

הנהלת הסטודיו רשאית להחליף את המדריכים ואת שעות הפעילות ללא הודעה מוקדמת.

 

בברכת אימון מהנה, בטוח ומעצים

תמר וצוות סטודיו TamarRoom לפילאטיס מכשירים בראשון לציון

Terms of Use. Click to Edit Me.
bottom of page